Lithuanian (Lithuania)Polish (Poland)
Start

Muzyka nas łączy...

Muzyka, śpiew, radość, wspólnota. Tego wszystkiego doświadczyliśmy dzięki Chórowi i Orkiestrze Barokowej z Szkoły Muzycznej w Lublinie pod dyrekcją Pani Profesor Teresy Krasowskiej.

Dziękujemy Bogu i Ludziom.

 

s. Michaela Rak